Värmdö krävs på 144 000 kronor

VÄRMDÖ Kommunen glömde att skicka in en handling till Boverket, som sponsrat ett vindkraftsprojekt. Nu återkräver verket bidraget om drygt 144 000 kronor.

Kommunen blev redan i december krävd på summan, som redan har använts för att ta fram en rapport över förutsättningarna för vindkraft i kommunen. Värmdö kommun begärde då att Boverket skulle ompröva ärendet och nu har Boverket kommit med ett slutgiltigt beslut – kommunen ska betala tillbaka.

Det var en klubbad slutredovisning av vindkraftsrapporten som kommunen glömde att skicka in.