Värmdö kyrka i reklamfilmer

VÄRMDÖLANDET Cancer­fondens reklamfilm med budskapet att en av tre får cancer har spelats in i Värmdö kyrka. Samma gäller för Icas reklam, även om den spelats in utanför kyrkan.

Cancerfonden fick använda lokalerna gratis.

Ica däremot fick betala. Enligt kyrkoherde Lars Gårdh rör det sig dock om en mindre sum­- ma och han ser inte reklamfilm som en fram­tida inkomst för kyrkan.

– Vi tar bara betalt för att vår vaktmästare måste hjälpa till och det går ju bara när kyrkan är ledig. För det mesta har vi ju gudstjänster, dop och bröllop här.