Värmdö får nya naturreservat – toppar i länet

Karklö brygga.
Karklö brygga.
Värmdöbornas största julklapp är grön. Strax före jul har Länsstyrelsen beslutat om ett nytt naturreservat i kommunen.

Cirka tio sjömil öster om Vaxholm hittas Karklö, en ö som haft bebyggelse ända sedan 1500-talet. Karklö och intilliggande öar har gott om besökare, som oftast kommer med egna båtar.

Nu har ön fått ännu en anledning att besökas. Under onsdagen meddelade Länsstyrelsen att området blir naturreservat.

– Värdefull natur skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och för att ge länets medborgare och besökare möjlighet till friluftsliv och vistelse i områden med höga naturvärden. Skyddet bidrar också till att vi kan uppnå våra miljömål, säger Elin Deremar på Länsstyrelsen, enheten för naturvård.

Rikt på lövskog

Karklö naturreservat i Värmdö kommun sträcker sig över flera öar och omfattar även vatten mellan öarna.

På en ö bedrivs ett aktivt jordbruk där boskapsskötsel bidrar till ett öppet kulturlandskap med åkrar, ängar och betesmarker. På öarna finns också hällmarker, lövskogar och barrskogar.

Fakta

Värmdö har näst flest reservat i hela länet

  • Värmdö, med sina drygt 10 000 öar, är den kommun som toppar listan med antal naturreservat. Bara i Norrtälje kommun finns fler. Här finns hela 45 stycken, att jämföra med Tyresös sju eller Vaxholms två.
  • Flest reservat finns i skärgården, men också fastlandet har sina pärlor.
  • Ösbyträsk i Gustavsberg är Värmdös första kommunala reservat. Det bildades 2006 och ligger runt den tredelade sjön Ösbyträsk.
  • Det senaste reservatet heter Karklö.
Källa: Länsstyrelsen