ANNONS

Värmdö öppnar nattdagis nästa år

Förskola på obekväm arbetstid eller ”nattis” ska starta i Värmdö kommun senast januari 2013.

Sju procent av invånarna har behov av en sådan lösning.
ANNONS

– Jag hade velat att vi startade redan i morgon, men det är viktigt att det blir rätt från början, säger Marie Bladholm (M), ordförande i finansieringsnämnden för utbildning på Värmdö kommun.

I Värmdö finns ännu ingen förskola på obekväm arbetstid eller så kallat ”nattis”. Men i januari 2013 ska ett pilotprojekt starta. En enkät som Värmdö kommun skickat ut visar att sju procent av vårdnadshavarna med barn i åldern 1–9 år i kommunen har behov av omsorg på obekväma tider.

– Vi skickade visserligen ut enkäten innan vi hade förlängt förskolans öppettider, nu kan föräldrarna lämna tidigare och hämta senare. Men flera vill ha omsorg även på natten, säger Marie Bladholm.

Då Värmdö är en stor kommun måste man även ta ställning till var förskolan ska ligga, om det ska det finnas nattis på en förskola eller flera och hur ska man tänka med skärgårdsöarna.

– Eftersom det är ett så pass kostsamt projekt vill vi bjuda in till medborgardialog och hoppas att det kommer folk som är intresserade. Vi kommer där att presentera kanske två förslag och ta in synpunkter. Personligen hade jag helst kört i gång redan i morgon eller i går, men det är jätteviktigt att allt blir rätt och riktigt från början, säger hon.

Förvaltningen har gjort en kostnadsberäkning utifrån en dygnsöppen avdelning på en förskola och enligt exemplet skulle kostnaderna uppgå till cirka fyra miljoner kronor.

Enligt enkäten som skickades ut till 1 188 vårdnadshavare är det 420 barn vars vårdnadshavare har behov av omsorg på obekväma tider, vilket är en hög siffra om man jämför med andra kommuner i stockholmsregionen. Men kommunen uppskattar att endast 30 procent av dessa – 126 barn – kommer att ansöka om plats.

Fakta

Nattis ingen skyldighet

Det finns ingen skyldighet för kommuner att anordna förskola på obekväm arbetstid.

Däremot säger den nya skollagen att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete och familjens situation.

Källa: Skollagen