Värmdö rasar i hållbarhetsmätning

Värmdö kommun
Värmdö tappar stort i årets hållbarhetsrankning.
Värmdö har backat 79 platser i senaste Aktuell Hållbarhets miljörankning. Det gör kommunen sämst i Stockholmsregionen.

2014 var Värmdö på plats 46 i kommunrankningen. Sedan dess har det bara gått utför.

När årets rakning presenteras hamnar kommunen på plats 245. Totalt 247 kommuner har svarat, vilket placerar Värmdö i absoluta botten, både i landet och i länet. 
– Jag är tyvärr inte förvånad över resultatet, säger Hanna Thorell, gruppledare för Miljöpartiet i Värmdö.

Mäter medborgarnas syn på miljöarbetet

Rankningen mäter bland annat hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet. Dessutom hämtas information från Svenskt Vattens hållbarhetsindex, Naturvårdsverkets sammanställning över kommunala naturreservat och Naturskyddsföreningens undersökning kring giftfria förskolor.

”Beror på en miss”

Enligt Värmdö kommun beror den låga platsen på att man inte svarat på alla frågor. Det ska i sin tur bero på en administrativ miss från kommunens sida.
–  Vi är med i olika nätverk inom hållbarhetsfrågorna som exempelvis Race for the Baltic, infartsparkeringarna har blivit fler, vid detaljplaner tillåter vi ett begränsat område som får vara hård yta vilket är ett nytt innovativt sätt till förmån för en fördröjd avrinning av dagvatten. Detta och så mycket mer pågår idag i kommunen men hamnar tyvärr i skuggan på grund av en administrativ miss, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.  

Grannkommunen Nacka hamnar på plats 143.