Värmdö JO-anmäls för sekretess om moduler

Nya modulbostäder för nyanlända är nu på väg upp i Jordbro (bilden från Brandbergen).
Anmälaren är kritisk till sekretesshänvisningen. OBS, genrebild.
Värmdö kommun har kritiserats för sin tystlåtna linje när det gäller bostäder för nyanlända.
Nu JO-anmäls kommunen för att inte ha lämnat ut handlingar om nya modulhus.

Mitt i Värmdö berättade i en artikel i höstas om att invånare upprörs över kommunens tystnad när det gäller placering av nya moduler för nyanlända.

Kommunen har konsekvent hänvisat till sekretess när Värmdöbor frågat om modulerna. Att man inte går ut brett med information motiveras bland annat med att man vill skydda de nyanlända. Hållningen står i kontrast till Nacka och ett flertal andra kommuner som är öppna med var och hur flyktingbostäder ska byggas.

Värmdö har fått kritik för sin tystlåtna linje. Nu har kommunen också JO-anmälts för att inte lämna ut handlingar som rör modulhusen. Anmälaren, en man i Värmdö, har begärt ut upphandlingar som rör de planerade modulhusen i Torsby och Mölnvik, men fått nej med hänvisning till just sekretessen, framgår i anmälan.

Mannen ifrågasätter sekretessen och hävdar att kommunens avslag strider mot offentlighetsprincipen. ”Vår möjlighet att ta del av vårt samhälles utveckling har åsidosatts fullständigt”, skriver han.

Huruvida JO kommer att utreda kommunens hantering är inte avgjort.