Värmdö stäms på 44 miljoner kronor

År 2002 sålde JM mark i Charlottendal till Värmdö, som lovade att bygga en förskola.

Men nu planeras även flerfamiljshus. JM stämmer därför kommunen för avtalsbrott.

Värmdö betalade en krona för marken. Planen var att en förskola skulle byggas där.

Men i slutet av förra året svängde kommunen, som då ville bygga punkthus med lägenheter i stället.

Efter stark kritik från grannar och JM ångrade sig ansvariga. En förskola ska det bli i ett av bostadshusen, men lägenheterna ska fortfarande byggas. Men detta räcker inte för JM.

I somras krävde byggföretaget att beslutet om lägenheterna skulle upphävas, men ingenting hände. Kommunen stod fast vid sina planer och sökte bygglov för tre punkthus och ett lamellhus, med en förskola på bottenvåningen. Nu har JM Värmdöstrand AB stämt kommunen för vad de kallar avtalsbrott.

I stämningen som inkommit till Nacka tingsrätt yrkar bolaget att fastigheten ska säljas tillbaka – för köpesumman en krona.

I andra hand vill bolaget att den del av marken där det inte ska byggas en förskola ges tillbaka.

Om tingsrätten inte dömer enligt de första altttnativen, yrkar bolaget att kommunen ska betala ett vite om 44 miljoner kronor, om bostäder byggs på marken.

Kommunen menar att det inte är fråga om något avtalsbrott.

– Vi tolkar avtalet på olika sätt. Jag har inga fler kommentarer i dagsläget – nu får en annan instans avgöra hur avtalet ska tolkas, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

Fakta

Två andra tvistemål pågår

I september stämde ett slamsugningsföretag kommunen. Bolaget blev först utsedd som entreprenör för slamtömning, men byttes sedan ut mot ett annat.

Även en advokatbyrå lämnade in en stämning tidigare i år. Detta för att kommunen hävt ett ingånget avtal. Byrån yrkar på att kommunen ska betala över fem miljoner kronor för avtalsbrottet.

Källa: Nacka tingsrätt