Min lokala hjälte

Värmdö startar jakt på kapital

Att sälja Värmdö bostäder skulle kunna vara ett sätt att minska kommunens skuldberg.

Kommunledningen har anlitat konsulter som undersökt frågan.

Med stora lån och liten andel eget kapital är Värmdö lite av Sveriges svar på Grekland. I höstas gav kommundirektör Stellan Folkesson konsultbolaget Solving Efeso i uppdrag att utreda hur Värmdö kommun ska kunna minska sina skulder.

Bakgrunden är en oro för ökade utgifter om räntan höjs.

Nyligen presenterade konsultfirman sin lösning som är att sälja hela eller delar av Värmdö bostäder, men också ett eller flera äldreboenden. Enligt Solving Efeso skulle en sådan försäljning ge bra avkastning samtidigt som den är lätt att genomföra eftersom det faktiskt finns aktörer som uppgett att de vill köpa fastigheterna.

I en analys skriver konsultfirman att en försäljning troligtvis leder till högre utgifter för hyresgästerna, men att konkurrensen från andra värdar gör att den stannar på en rimlig nivå.

Solving Efeso rekommenderar inte kommunen att höja skatten eller att försöka spara sig till mer kapital.

Kommunstyrelses ordförande Lars-Erik Alversjö (M) säger att man nu ska räkna på det här och se vad eventuella försäljningar skulle ge för effekter.

– Vi måste få ner skulden för att klara eventuella räntehöjningar. Vid två procents räntehöjning har vi inga reserver alls. Men det här är en stor fråga och vi måste se vad som är bäst för Värmdös medborgare.

Enligt Lars-Erik Alversjö har den stora skulden uppkommit efter bygget av simhallen, skolor, förskolor, äldreboenden och utveckling av idrottshallar. Dessutom ligger kommunen ute med pengar för utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp.

Fakta

32 miljoner

2010 betalade kommunen 32 miljoner kronor i ränta.

En ränteökning på en procent skulle innebära en ökning med ytterligare 17 miljoner kronor.

Källa: Solving Efeso