Värmdö tappar stort i ny företagsranking

Svenskt näringsliv släpper varje år en företagsranking.
Svenskt näringsliv släpper varje år en ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner.
Brister i tillämpning av lagar och regler men också attitydproblem hos politiker och tjänstemän. Värmdös företagare ger sin kommun bottenbetyg i ny ranking.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Årets ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagarna själva.  

Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Attitydproblem hos politiker drar ner betyget

Men platsen är inte Värmdö. Kommunen tappar 19 placering jämfört med i fjol och ligger nu på 201:a plats. Totalt har Värmdö tappat 25 placeringar sedan 2014.

Utmaningarna finns, enligt Värmdös företagare, främst inom kommunens service till företag, svag infrastruktur, brister i kompetens och tillämpning av lagar och regler. Men även i attitydproblem hos politiker och tjänstemän.

Bygger på enkätundersökningar

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som vägs olika tungt. Enkätundersökningen till företagen genomfördes under perioden januari-april 2017. Ytterligare en tredjedel av siffrorna baseras på statistik från SCB och UC kreditupplysning.