Värmdö tar emot flyktingar

Under november och fram till januari 2016 kommer Värmdö kommun att ta emot asylsökande till tillfälliga boenden.

Länsstyrelsen i Stockholm har, tillsammans med Migrationsverket, gått ut till alla Stockholms kommuner och begärt in information om vad kommunerna kan erbjuda i form av tillfälliga boendeplatser för asylsökande, då Migrationsverkets egna boendeplatser inte räcker till.

Totalt kommer Värmdö kommun att ta emot cirka 50 personer per gång i omgångar under november till januari.

Kommunen ansvarar för driften av boendet, och erbjuder mat, sängutrustning, städning och tolk. Migrationsverket har i övrigt samma ansvar för dessa boenden som för andra tillfälliga boenden.

Kommunen kan sedan begära ersättning från Migrationsverket för boende-, mat- och personalkostnader.