Värmdö skulle betala för utsatt familj – bröt avtal

Haninge kommun hjälpte en utsatt familj med ett funktionsnedsatt barn att flytta från Värmdö mot att Värmdö kommun betalade. Kort efter flytten sa Värmdö plötsligt upp avtalet och struntade i fakturorna. Nu krävs de på nära en miljon kronor.

Värmdöfamiljen har ett barn med funktionsnedsättning och hade ett stort behov av att flytta till en annan kommun. Men familjen hade det ekonomiskt svårt och det var inte lätt att hitta boende till dem. Ingen hyresvärd ville ställa upp med bostad med mindre än att någon tog på sig betalningsansvaret för familjen. Inte heller kommuner är särskilt angelägna att hjälpa till i dessa situationer eftersom det är kostsamt för dem.

Haninge kommun ställde upp och genom ett avtal åtog kommunen sig att bland annat ordna bostad åt Värmdöfamiljen mot att Värmdö kommun betalade för det plus insatser som barnet behövde så som skola och extraresurser.

I början av 2012 gick flytten för Värmdöfamiljen till Haninge på prov. Ett drygt år senare sa Värmdö kommun helt plötsligt upp avtalet med omedelbar verkan och lämnade Haninge kommun att stå för alla kostnader plus barnets skolgång och extraresurser.

Haninge kommun skickade faktura på faktura, som Värmdö kommun gång på gång bestred och struntade att betala. Då vände sig Haninge kommun till tingsrätten, som gav dem rätt. Värmdö kommun överklagade och i förra veckan kom domen från Svea hovrätt. Där slås det fast att Värmdö har en skyldighet att betala för familjen och att de gjorde fel som sa upp avtalet.

Nu tvingas Värmdö kommun betala nära 1 miljon kronor, då Haninge kommun kräver 865 000 kronor plus ränta samt rättegångskostnader på 60 000 kronor.