Värmdö vill satsa på vandrande skolbuss

Vandrande skolbuss
Föräldrar kan turas om att vara "busschaufför" på den vandrande skolbussen.
Allt fler skolbarn skjutsas med bil till skolan. För att bland annat minska trängseln i trafiken runt skolorna vill nu Värmdö kommun att föräldrar ska satsa på en så kallad "vandrande skolbuss"

En vandrande skolbuss beskrivs på Värmdö kommuns hemsida som ”ett organiserat resande till skolan där föräldrar turas om att följa sina och andras barn till fots”.

Anledningen till att kommunen nu vill att föräldrar ska satsa på det är i första hand att minska antalet bilar vid skolorna under rusningstrafik.

”Barn rör sig mindre”

– Positivt ur ett hälsoperspektiv att barn rör på sig. I dag högst aktuellt när vi vet att barn rör på sig allt mindre med bl a mycket skärmtid. Det kan också bidra till en bättre trafiksituation runt våra skolor så det blir färre vårdnadshavare i bilar som ska lämna av sina barn vid skolan, säger Marie Bladholm (M), ordförande i utbildningsnämnden Värmdö.

Men hon poängterar att en vandrande skolskjuts inte ska ersätta skolskjuts för elever som har behov av det och är berättigade till det.

På kommunens hemsida kan man få tips och hjälp med hur man kan starta sin egna vandrande skolbuss.  Där kan man även beställa gratis reflexvästar.