Värmdö vill vara del av Stockholms bostadskö

VÄRMDÖ Nu inleder Värmdö kommun förhandlingar med Stockholms bostadsförmedling. En av anledningarna till att kommunen vill ansluta sig till bostadskön är att de som både står i Stockholm stads bostadskö och Värmdö kommuns bostadskö ska slippa betala dubbla köavgifter. I dag förmedlar Värmdö kommun cirka 175 lägenheter varje år, en siffra som kommer att öka med att fler bostäder byggs i Gustavsberg.