Fler Värmdöbor väljer laddbara personbilar

Hybridbil. Foto: Mostphotos.
Hybridbil. Foto: Mostphotos.
Antalet laddbara personbilar på Värmdö ökar. I slutet av förra året fanns 178 laddbara personbilar i trafik på Värmdö, vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens personbilsflotta.

Totalt fanns det förra året 18 518 bilar på Värmdö, en ökning med 548 bilar sedan året dessförinnan.

Av samtliga bilar på Värmdö kunde 6,1 procent drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas 2017.

– Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 60 procent jämfört med föregående årsskifte, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Samtidigt har andelen bilar som körs på bensin minskat från 91,8 till 59,2 procent. Men fortfarande står de laddbara bilarna endast för en procent av hela landets personbilsflotta.

– Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr.

Fakta

Så såg Värmdös bilpark ut 2017

  • Andelen bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 59,2 procent
  • Andelen bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 31,8 procent
  • Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 4,5 procent
  • Andelen bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 0,7 procent
  • Andelen laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) uppgick till 1,0 procent
  • Andelen övriga bilar (främst elhybrider) uppgick till 2,9 procent

Källa: Trafikanalys