Värmdöbor anmäler misstänkt vargspillning

Södertörnsvargen.
Länsstyrelsen har fått fyra prover om misstänkt vargspillning i Värmdö
Värmdöborna verkar inte att ha gått man ur huse.
Men fram till i dag onsdag har åtminstone fyra prover kommit in till länsstyrelsen om misstänkt vargspillning i kommunen.
Åtminstone två av proverna har kunnat avfärdas.

Länsstyrelsen har hittills inte kunnat bekräfta om varg rört sig i Värmdö kommun.

– Det har kommit in lite rapporter, inget som kvalitetssäkrats, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om anmälningar om att varg kan ha rört sig i Värmdö. För närvarande pågår en insamling av vargspillning i hela landet, vilket Mitt i tidigare skrivit om. Länsstyrelsen har fått in spillningsprover från Värmdö, men ingen spillning har varit från varg.

– Inget som vi kunnat bekräfta, vi är tacksamma över fortsatta rapporter, spillningsprover och fotografier, säger Arne Söderberg.

Från Värmdö hade länsstyrelsen fram till i onsdags fått in fyra spillningsprover, från det som anmälarna gissade var från varg. I två fall har länsstyrelsen kunnat konstaterar att det handlad om spillning från rödräv, spillningsprover som lämnades in i slutet av december. I de två andra fallen finns ännu ingen dna-analys, de proverna lämnades in i början av januari.

Länsstyrelsen genomför för närvarande en aktiv sökning efter varg i hela länet. Bristen på snö försvårar dock sökandet. I länet har det enligt länsstyrelsen endast varit spårsnö vid två tillfällen sedan inventeringen drog i gång 12 oktober. Inventeringen pågår fram till sista mars.

Den som vill anmäla spillning från vad man tror är från varg, kan gå in på rovobs.se.