Värmdöbor rockar sockorna

Anna Brandström rockar sockorna.
Anna Brandström rockar sockorna.
Idag, den 21 mars, är det den internationella dagen för att uppmärksamma Downs syndrom. Ett sätt att göra det på är att rocka sockorna, något som Anna Brandström i Kolvik gör.

– Det är viktigt att folk är medvetna om vad Downs syndrom är och att det inte är något att vara rädd för, säger hon.

Det mest uppmärksammade sättet att visa att olikheter är bra på den internationella dagen för Downs syndrom och få in mer färg i vardagen är att rocka sockorna, alltså att bära olikfärgade strumpor.

En av dem som gör det är Anna Brandström i Kolvik. Hon har själv en son som har Downs syndrom.

– Jag rockar självklart sockorna för att uppmärksamma World Down Syndrome Day. Det är viktigt att folk är medvetna om vad Downs syndrom är och att det inte är något att vara rädd för. Just nu är det också viktigt att uppmärksamma funktionsnedsättningar i och med att både skolor och LSS gör neddragningar vilket drabbar både de som har Downs syndrom och deras anhöriga, säger hon.

Över 86 000 personer har tackat ja till att vara med i evenemanget Rocka sockorna på Facebook.

Fakta

Downs syndrom

Downs syndrom är en utvecklingsstörning av varierande grad som beror på ett kromosomalt tillstånd kallat trisomi 21.

I människans celler finns en komplett uppsättning arvsanlag. Arvsanlagen, vårt individuella DNA, finns samlade i våra 46 kromosomer, som i sin tur finns inne i cellens kärna.

I vissa fall när cellerna delar sig kan ett barn födas med tre kromosomer av nummer 21 istället för två. Detta kromosomala tillstånd kallas trisomi 21. Den extra kromosomen påverkar hjärnans utveckling, men även en rad andra organ.

Personer med Downs syndrom kan dock utvecklas mycket genom stimulans, habilitering och andra insatser.

Orsaken är inte känd, men man vet att sannolikheten att få ett barn med Downs syndrom ökar i takt med mammans ålder.

Cirka två procent av dem med Downs syndrom har en ärftlighetsfaktor.

Källa: 1177 Vårdguiden