Värmdöborna är toppen på att återvinna

Varje Värmdöbo lämnar nästan 35 kilo glas till återvinning per år.
Varje Värmdöbo lämnar nästan 35 kilo glas till återvinning per år.
Värmdöborna är bra på att återvinna sina hushållsförpackningar. Så bra att de samlar in nästan dubbelt så mycket glas som genomsnittssvensken.

Förra året lämnade varje fast boende på Värmdö nästan 35 kilo glas per år, en siffra som går att jämföra med övriga landets 20 kilo glas per person och år.

Även när det gäller tidningar, papper och plast är Värmdöborna märkbart bättre än i övriga landet.

Fakta

Årlig statistik

Statistik för Värmdö 2015:

Glasförpackningar 34,73 kg.

Pappersförpackningar 16,77 kg.

Plastförpackningar 6,18 kg.

Metallförpackningar 1,28 kg.

Tidningar 39,78 kg.

Statistik för Sverige 2015 (nationellt)

Glasförpackningar 19,93 kg.

Pappersförpackningar 13,51 kg.

Plastförpackningar 6,08 kg.

Metallförpackningar 1,58 kg.

Tidningar 26,24 kg.

Källa: FTI