Värmdöchefernas julbord väcker känslor

Julbord
Årets julbord anordnas av Säby säteri. Obs, genrebild.
Ska politiker få äta julbord på skattebetalarnas bekostnad eller inte? I Värmdö har debatten blossat upp efter att några politiker tackat nej till julbord när många anställda inom vård och skola inte får något.

Förra veckan damp det ner en glittrande julbordsinbjudan från Värmdö kommun till alla politiker och tjänstemän. Många andra kommunanställda, till exempel lärare och vårdpersonal, får däremot gå utan julfirande på jobbet.

I år bjuds det på glöggmingel och lokala delikatesser på Säby säteri. Såväl Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande och Stellan Folkesson, kommundirektör, undertecknar inbjudan och hälsar välkomna.
– Personalen i Skogsbo, chefer utanför Skogsbo som ingår i chefsgruppen, det vill säga enhetschefer såsom rektorer, förskolechefer, chefer i vård- och omsorg med mera bjuds in. Dessutom inbjuds kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Samma som 2013, 2014 och 2015, säger Monica Fransson, projektchef i Värmdö kommun.

Ville dra ner på julbordsfirande till behövande

Samtidigt ville Värmdö kommun dra sig ur julfirandet för hemlösa, missbrukare och fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, som de anordnat tillsammans med Svenska kyrkan i 20 år. Orsaken var sparkrav.

Det har fått julbordsdebatten att blossa upp i sociala medier.

Anställda i kommunhuset bjuds in till julbord.

Inbjudan till kommunstyrelsen.

Fakta

Kommentarer från Facebook:

”Jag ser hellre att våra vårdbiträden i kommunen får julbord än att tjänstemännen får det, om jag nu måste välja. Värmdö kommun gör tvärtom”

”Klart att de som jobbar i kommunen ska få ha julbord”

”Lärare, förskolepersonal, undersköterskor med flera får inte komma till julbordet på Säby Säteri. Varför ska de inte få samma erkännande som tjänstemännen i skogsbo?”

”Även människor som jobbar i kommunen förtjänar väl att få uppskattning från sin arbetsgivare utan att de ska ha dåligt samvete för det”

”I förskolans värld ska vi vrida och vända på varje krona. Hitta det billigaste alternativet om vi ska slippa sitta i förskolans lokaler och ha julbord. De som jobbar i Skogsbo kan ju sitta vid sina skrivbord och äta julbord så blir det lika”

”Har jobbat i skola i 8 år och skulle gladeligen byta ut alla julbord i framtiden mot mer personal i den dagliga verksamheten”

”Jag unnar alla anställda en ordentlig julfest!”

Socialdemokraternas oppositionsråd Mikael Lindström gick kort efter inbjudan ut och berättade för sitt parti att representanterna inte ska låta sig bjudas på julbord.
– Det finns ingen markering i detta mot alla hårt arbetande tjänstemän. Men så länge vi inte kan ha ett likvärdigt julfirande i kommunen så är det inte lämpligt att vår grupp äter på kommunens bekostnad. Och att kommunen ville ställa in julfirandet för samhällets mest utsatta och samtidigt anordna julbord för de som arbetar i Skogsbo är osmakligt. Ingen S-ledamot är dock förbjuden att delta och visa sin uppskattning, men vi betalar i så fall själva, säger han.

Även vänsterpartiets samtliga representanter i kommunfullmäktige och nämnder kommer att tacka nej till kommunens julbord och julfester.

”Så länge skola och omsorg underbudgeteras, det skärs ned i LSS och både det ena och det andra med hänvisning till att det inte finns pengar, vore allt annat fel” skrev Liv Kvelland Simonsen, som sitter med i partiets styrelse, i sociala medier.

”Att avstå är att visa dålig respekt för kommunens tjänstemän”

Fritidspolitikern Fredrik Zetterberg (M), som sitter i kommunfullmäktige och Tekniska nämnden, har varit aktiv i att kommentera ”julbordsdebatten” i sociala medier. Han tycker att det är vettigt att kommunstyrelsen är med på det julbord som anordnas i Skogsbo.
– Det är ju högsta ledningens bästa möjlighet att tacka för det arbete som görs av medarbetarna där. Att avstå den sammankomsten tycker jag är att visa dålig respekt för kommunens tjänstemän, säger han.

”Det är ju högsta ledningens bästa möjlighet att tacka för det arbete som görs”

Däremot anser han inte att fritidspolitikerna, som han själv tillhör, ska få ett julbord. De pengarna kan istället gå till julbord eller julsmörgås till andra anställda inom kommunen, så som vård- och skolpersonal.
– Vi gör det jobb vi gör eftersom vi vill förbättra för Värmdöborna, åtminstone är det min motivation. Jag tycker det är viktigare att de pengarna används till personalvård. Det må vara en kostnad på kort sikt, men på lite längre sikt är det en ren besparing med personal som trivs och känner att deras arbete uppskattas, säger Fredik Zetterberg (M).

LÄS FLER VÄRMDÖNYHETER:

Värmdö-vd vill inte anställa kvinnor

Zlatan om nya statyn

Värmdö jolleseglare blir årets arrangör