Värmdökvinnor tjänar (fortfarande) mindre än männen

Trots mål på jämställdhet är kvinnornas medellön lägre än männens i Värmdö.

Det visar kommunens årsredovisning.

Under 2015 betalade Värmdö kommun ut 868 miljoner kronor i löner exklusive sociala avgifter. Det är en ökning med 38 miljoner kronor eller 4,6 procent jämfört med 2014. Och det är männen som är vinnare när det gäller att hämta hem pengarna.

För även om det går framåt med kommunens jämställdhetsmål, och skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har minskat med 0,9 procentenheter sedan 2014, så är kvinnornas medellön fortfarande lägre än männens.

Anledningen till det beror, enligt Värmdö kommun, till stor del på att stora kvinnogrupper finns inom yrkesområden där många saknar formell utbildning och där det inte finns krav på en högre utbildning.