Värmdöpappor på en sjätteplats

VÄRMDÖ Andelen föräldradagar som tas ut av män i Stockholms län har ökat de senaste tio åren. Trots det plockar kvinnorna ­fortfarande ut överlägset flest dagar.

I Värmdö tar kvinnorna ut 72 procent av andelen föräldra­dagar och ­papporna 28 procent. Det placerar Värmdöpapporna på sjätte plats i länet.

Täbys pappor hamnar i topp med 30,6 procent, strax därefter kommer Ekerö.

I botten av Stockholmslistan ligger Södertälje. Där tar män- ­nen bara ut 21,4 procent av an­talet dagar.

Det visar siffror från Försäkringskassan.