Värmdöbor, här är era nya grannar!

Byggen i området vid Gustavsbergs hamn, området växer med 1700 nya bostäder,
Det byggs för fullt i Värmdö.
Värmdö växer så att det knakar. Här listar vi några av byggprojekt som är mest aktuella.
– Vi vill att den nya bebyggelsen passar in i den gamla bruksmiljön, säger Patrik Stenberg, översiktsplanerare Värmdö kommun.

En blåsig dag smattrar byggplasten mot de nästan färdiga fasaderna i Gustavsberg, Hemmesta, Brunn eller något av de andra stora tillväxtområdena i Värmdö. Grannar i Ålstäket har sett tak lyftas på nybygda hus från sina köksfönster. På andra håll, som i Strandvik, dunkar pålmaskiner inför husbyggen som snart drar igång.

Värmdö kommun är just nu inne i sin allra mest intensiva tillväxtfas. Mellan 2017 och 2026 kommer Värmdöborna bli ungefär 1000 fler varje år. Befolkningen ska öka med ungefär 25 procent. 2026 väntas kommunen ha en befolkning på 52 500. Sedan ska tillväxttakten mattas av.

De nya Värmdöborna måste ha någonstans att bo. Just nu byggs upp emot 100 småhus och 200 lägenheter. Därtill kommer de fritidshus som görs om till permanentbostäder.

– Vi har en hög vilja att expandera och växa. Gustavsberg utvecklas nu till en centralort. Andra stora tillväxtområden är Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Björkås, säger Patrik Stenberg översiktsplanerare i Värmdö kommun.

1.Gustavsberg

I Gustavsberg ska runt 4000 bostäder byggas. Här är verkar många olika byggherrar och de olika projekten är i vitt skilda stadier. Viss bebyggelse i området –  som Porslinsfabriken –  står klar medan andra delar fortfarande är i planeringsskedet.

Gustavsbergs centrum som ska bli en uppfräschad knutpunkt för kollektivtrafik och lokal service samt erbjuda bostäder ska ut på samråd hos allmänheten i höst.

Detaljplanen för de runt 60 bostäder som ska byggas i Strandvik har vunnit laga kraft. Byggstarten ligger i faggorna och är beräknad till första kvartalet i år.

Nya stadsparken i Gustavsberg.

Nya stadsparken i Gustavsberg.

2. Djuröhemmet

Ett annat projekt som är högaktuellt i år är utbyggnaden av  det särskilda boendet Djuröhemmet på Djurö som utökas med 16 lägenheter. Här byggs också hett helt nytt trygghetsboende för äldre med 32 lägenheter. Häromveckan började man med pålning inför bygget.

Så här ska utbyggnaden av Djuröhemmet se ut.

Så här ska utbyggnaden av Djuröhemmet se ut.

3. Vargbacken, Älvsby, Ösby och Mörtnäs

Totalt i Värmdö finns just nu fyra detaljplaner som är godkänd och har vunnit laga kraft. Det betyder att man får börja bygga här. Dessa fyra är Vargbacken, Älvsby industriområde, Ösby Sjöpark och Östra Mörtnäs. 

Vidare finns hela 44 detaljplaner som kommunen jobbar med i olika skeden. Det kan bland annat handla om att ta in synpunkter från närboende kring planerna.

Värmdö kommun jobbar ofta med markanvisning och och arkitekttävlingar för att få rätt byggherrar att genomföra bostadsprojekt. Bland annat handlar det om att kommunen kräver att en viss del av det som byggs ska vara hyresrätter.

Men det handlar också om den arkitektoniska utformningen av husen.

– Man vill att det passar in i den gamla bruksmiljön som finns i Gustavsberg. Ofta blir det bra. Men det är inte alltid man blir nöjd med utfallet, säger Patrik Stenberg.

Som ett exempel nämner han de kritiserade husen i projektet Porslinskvarteren. Värmdöbor har beskrivit dem som ”fula” och ”fantasilösa”.

Många tycker att dessa hus ser trista ut.