Värmdös bibliotek öppnar för flyktingar

Nu ska även flyktingar och papperslösa få tillgång till Värmdös fyra bibliotek.
Nu ska även flyktingar och papperslösa få tillgång till Värmdös fyra bibliotek.
Värmdö kommun slopar kraven på svensk bostadsadress för den som vill låna böcker. Det betyder att även papperslösa och flyktingar får tillgång till biblioteken.

Den som har velat låna böcker, annan media eller använda datorerna på biblioteken i Värmdö har tidigare varit tvungen att ha både svensk adress och id-kort. Det har gjort att papperslösa personer och de som saknar fast adress har varit utestängda.

I takt med ett ökat antal flyktingar har frågan om kraven aktualiserats i flera kommuner den senaste tiden, något som har lett till nya rutiner för att även flyktingar ska få tillgång till bibliotekstjänster.

Nu lättar även Värmdös bibliotek på kraven. Under tisdagens kultur- och fritidsnämndsmöte beslutades att Värmdös fyra bibliotek ska ha öppna dörrar för alla.

– Värmdös bibliotek strävar efter att vara en tolerant och öppen mötesplats där mångfald ses som en viktig grund till goda möten. Nu säkerställer vi att det också är det för den här målgruppen, säger Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Ann-Helen Johnsson, verksamhetsansvarig för Värmdö bibliotek, ser beslutet som naturligt.

– Biblioteken är viktiga i ett integrationsperspektiv. De är fungerande mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt. Det är också en plats där nyanlända invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället. Jag ser det här som en naturlig förlängning i vårt arbete med att vara ett bibliotek för alla, säger Ann-Helen Johnsson, verksamhetsansvarig för Värmdö bibliotek.

Det finns fyra bibliotek i Värmdö kommun; Djurö, Hemmesta, Gustavsberg och Ingarö bibliotek. Till det kommer ö-biblioteken på Svartsö, Möja, Sandhamn, Nämdö och Runmarö som drivs av kommunen i samarbete med lokala föreningar och Värmdö skärgårdsskola.