Värmdös ledning fick underkänt

Värmdö kommunfullmäktige har beslutat att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är det är vanligt att ledamöter som blir så här kritiserade avgår.

Enligt kommunrevisionen borde nämndernas förluster för 2012 ha uppmärksammats tidigare – och undvikits. Budgeten drog över med 28 miljoner kronor. Det är kommunstyrelsen som har i uppgift att ge råd och anvisningar till nämnderna när något inte går enligt kommunens mål, något som kommunstyrelsen alltså inte har gjort.

Nu har kommunfullmäktige stämt in i revisorernas kritik och vägrat styrelsen ansvarsfrihet. Detta är skarp kritik som handlar om att styrelsen inte skött sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt.

– Det är ett oerhört allvarligt och ovanligt beslut. Värmdö ska vara en kommun som invånarna kan lita på, säger oppositionsrådet Annika Andersson Ribbing (S).

Kommunstyrelsen har heller inte följt uppsiktsplikten i ärendet Värmdövallen AB.

Nyligen uppdagades dessutom protokoll som visade att kommunen hade insyn i ärendet, trots att politiker och tjänstemän först uppgav att de inte hade det.

Enligt Sveriges kommuner och landsting är det bara ett fåtal nämnder och styrelser i landet som vägras ansvarsfrihet varje år. Det är vanligt att de berörda ledamöterna då själva väljer att avgå.

Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) vill inte kommentera frågan.

– Vi ska diskutera det här inom partiet först, säger hon.

Kommunfullmäktige kan också välja att avsätta de kritiserade ledamöterna, eller omorganisera verksamheten så att en annan nämnd tar över uppdraget. Enligt SKL är det en vanlig följd.

Det blev en jämn röstning i kommunfullmäktige förra veckan. Kommunstyrelsens ledamöter fick själva inte rösta och då återstod 19 ledamöter från koalitionen och lika många från övriga partier. Kommunfullmäktiges ordförande för kvällen var Jösta Claeson (S), som avgjorde frågan.

Det är ett oerhört allvarligt och ovanligt beslut.Annika Andersson Ribbing (S)