Värmdös lösning på bajsproblemet: Förläng rör

Den senaste tidens utsläpp av bajsvatten har upprört många.
Den senaste tidens utsläpp av bajsvatten har upprört många.
Här skulle magasinet kunna ligga.
Här, vid den runda cirkeln, skulle magasinet kunna ligga. Men platsen ses som för liten.
Utmynning för röret Torsbyfjärden.
För att göra någon skillnad måste röret förlängas till 1 200 meter.
Göra röret längre. Inte stoppa mängden avloppsvatten. Det är Värmdö kommuns svar på de många utsläppen i Torsbyfjärden.

Idag mynnar röret ut cirka 80 meter från strandkanten på åtta meters djup. Men för att göra någon verklig skillnad för miljön behöver ledningen dras ut till en punkt på närmare 1 200 meter.

Utmynning för röret Torsbyfjärden.

Utmynning för röret i Torsbyfjärden.

En kilometer rör – för 12 miljoner

Med en kostnad på cirka 12 miljoner är lösningen den dyraste och den kommer inte utan problem.

Risken för att avloppsvatten ansamlas vid bottnen efter en bräddning är större än på grundare ställen.

Men lösningen är ändå bäst, menar Carina Molin, avdelningschef på samhällsbyggnadsavdelningen.
– En rörförlängning har den högsta kostnaden men bedöms ge högst miljö- och hälsoeffekter. Om det sker en bräddning så kommer avloppsvattnet ut, men vattenomsättningen är så god att effekten blir väldigt kortvarig, säger hon.

Finns inte plats för magasin

Driftavdelningen och VA-renhållningsenheten har gett tekniska nämnden flera förslag på lösningar på den senaste tidens bräddningar, det vill säga utsläpp av bajsvatten, som Värmdö kommun har gjort i Torsbyfjärden, som bland annat gjort vattnet farligt att bada i.

Ett var att bygga ett magasin för att samla upp bajsvattnet. Med det anses orimligt enligt nämnden. Ett runt magasin skulle få en diameter på 44 meter och kostnaden, 7-8 miljoner kronor, anses för dyr.
– Magasinet bedöms ha liten miljönytta i förhållande till kostnaden och även här krävs en bräddledning. Vi har heller inte utrymme för ett magasin i området, säger Carina Molin.

”Magasinet bedöms ha liten miljönytta i förhållande till kostnaden”

Här skulle magasinet kunna ligga.

Här skulle magasinet kunna ligga.

För dyrt med reservkraftverk

Inte heller att placera ett permanent reservkraftverk i Ålstäket är aktuellt. Kostnaden för det, cirka 1,5 miljoner kronor, bedöms också vara för mycket.

Under torsdagen fattar tekniska nämnden beslut.