Värmdös natur får politiker att slåss tillsammans: ”Måste fredas”

kollage-varmdo-natur
Klippbad i Björnö naturreservat på Ingarö, kommunalrådet Deshira Flankör (M) och oppositionsrådet Carl Kangas (S).
Klippbad på Björnö i Stockholms skärgård
Klippbad i Björnö naturreservat på Ingarö.
Nej, till att spränga sönder skärgård för ny färjeled och nej till 2000 bostäder i storskog. Värmdös politiker är ofta oense – men inte när det gäller att bevara viktig natur i kommunen.
– Det är viktigt att vi jobbar för att freda positiva områden, säger kommunalrådet Carl Kangas (S).

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) kan ett år efter valet räkna upp flera naturfrågor där hon och övriga partier i den den styrande majoriteten har engagerat sig.

Nej till 2000 bostäder

”Vi har tydligt tagit ställning mot Havs- och vattenmyndighetens förslag på en Horsstensled samt påbörjat maritimt naturreservatsbildning just för att stoppa det. Vi har tydligt tagit ställning mot Förbifart Hemmesta med 2 000 insprängda bostäder samt att vi plockade bort Kulla Karby ur planprogrammet för Brunn och vi avser att hålla oss till översiktsplanen vid planeringen av bostäder”, skriver hon i ett mejl.

Deshira Flankör (M) Värmdö - Kvinnor som är KSO, kommunstyrelsens ordförande i Storstockholmsområdet. Gruppbild på Sergels torg

Kommunalrådet Deshira Flankör (M) sa nej till 2000 bostäder för att bevara natur.

”Uppskattar hav och natur”

Oppositionsrådet Carl Kangas (S) lyfter fram oron för omfattande trädavverkning i Hemmesta storskog. En fråga där både majoritet och opposition engagerat sig.

Carl Kangas oppositionsråd Socialdemokraterna-Värmdö

Carl Kangas (S), oppositionsråd i Värmdö, tycker att politikerna måste kämpa för att freda hav och natur.

Markägaren Byggkultur AB har meddelat att avverkningen är enligt områdets skogsskötselplan. ”Kommunen har begränsade möjligheter att påverka hur en enskild markägare väljer att hantera sin mark”, konstaterar Värmdö kommun på sin hemsida.

– En omfattande avverkning skulle verkligen påverka människor som bor i området och de större förskolorna negativt. Det är viktigt att vi jobbar för att freda positiva områden. Många Värmdöbor har flyttat till kommunen för att man uppskattar närheten till hav och natur, säger Carl Kangas.

Fakta

Så svarade politikerna om viktig natur före valet 2018

5. Hur jobbar ditt parti för att bevara viktig natur?

Deshira Flankör (M):

”Vi kommer att fortsatt att arbeta för att Värmdölandet ska bevara sin småskalighet och skärgårdskaraktär medan större bostadsutveckling ska fokuseras centrumnära och framförallt i Gustavsberg.”

Mikael Lindström (S):

”Nej till en storskalig exploatering i och förbifart genom Hemmesta storskog,

detsamma har gällt ”Förbifart Ekedal”. Vi har velat påskynda arbetet med fler

naturreservat. Vi tror på att förtäta klokt i centrumområden.”

Hanna Thorell (MP):

”Vi vill bevara stora grönområden i anslutning till tätorterna men även utanför.

Vi behöver skapa nya naturreservat där de gör nytta och samtidigt peka ut de områden där det är mest lämpligt att bygga.”

Fredrik Sneibjerg (L):

”Vi har drivit på om ett naturreservat vid Horsten för att förhindra den tilltänkta

fartygsleden Vi vill öka antalet naturreservat i Värmdö och vi vill jobba för en rekreationsplats likt Hellasgården kring Kvarnsjön.”

Thorulf Empfevik (SD):

”Vi arbetar för att i största möjliga mån värna och bevara gammal och känslig natur men vi måste också ta hänsyn till befolkningsökningen, bland de högsta i

landet. I det läget behöver man hitta en balans mellan dessa två.”

Ina Ununger (C):

”C-initiativet att medverka i Race for the Baltic har lyft vattenfrågor och ett friskt

hav. För att säkra rekreation/näringsliv krävs vatten som går att dricka och bada i.

Frisk marin miljö, bevarande av skog och åkermark är investeringar för framtiden.”

Anna Lipinska (KD):

”Tillväxten måste ske hållbart. Cykelvägar och kollektivtrafik ska anpassas till den ökande befolkningen. Vi säger nej till en förbifart genom Storskogen och en kraftig exploatering av området för bostäder.”

Liv Simonsen (V):

”Minimerad miljöpåverkan genom att förtäta i redan bebyggda områden med bra

kollektivtrafik. För att ta så lite mark och natur i anspråk som möjligt vill vi främst bygga flerfamiljshus.”