Värmdös villor dyra i drift

VÄRMDÖ Driften för villor i Värmdö kommun är näst dyrast i Sverige. Den genomsnittliga driftskostnaden är 57 331 kronor per år. Detta enligt en ny undersökning framtagen av Villaägarnas riksförbund.

Fastighetsavgift, elkostnad, försäkring och sophämtningskostnader är några av de faktorer som förbundet har tagit med i beräkningen.