Värmeljus ska lämnas till Löt eller Hagby

Vallentuna Nu får utbrunna värmeljusbehållare inte längre sorteras som metallförpackning. Värmeljusbehållarna ska istället tas till återvinningscentral och läggas i container för metallåtervinning. För Vallentunabornas del är det anläggningarna i Löt och Hagby som gäller.

Det är EU-kommissionen som fattat beslutet eftersom miljöbelastningen för att producera aluminium är stor.