Värmeverk måste minska dammet

Snart lämnar Institutet för miljömedicin in en rapport efter att ha utrett vad som kan ha orsakat allergiska reaktioner vid Högdalenverket i våras.

Det var i maj som Lokaltidningen Mitt i avslöjade att ett 40-tal anställda och entreprenörer som arbetade i Högdalenverket drabbats av allergiska besvär som klåda, utslag och feber.

Fortum värme utförde flera säkerhetsåtgärder för att stoppa allergiutbrottet, bland annat genom att försöka minska dammbildning på anläggningen. Området på värmeverket där skyddsmask krävs utvidgades också.

Mätningar visade på förhöjda partikelvärden i luften, men i övrigt har orsaken till reaktionerna varit oklara.

Men snart lämnar Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet in en rapport efter att ha utrett vad reaktionerna kan ha berott på.

Det verkar dock inte finnas något entydigt svar.

– Det blev ingen aha-upplevelse att så här var det utan vi har olika tänkbara orsaker, säger Per Gustavsson, professor vid Institutet för miljömedicin.

Enligt Per Gustavsson kan man, trots att ingen konkret orsak till allergierna har hittats, i alla fall konstatera vad som har lett till att de allergiska reaktionerna till slut upphörde på Högdalenverket.

– Slutsatsen är att vi inte vet om man kommer att hitta den exakta orsaken. Men åtgärden är ganska klar, att man måste minska exponeringen av damm.

Åtgärden är ganska klar, att man måste minska exponeringen av damm.