Stockholms värmeverk är riktiga klimatbovar – och utsläppen ökar

Värtaverket i Ropsten stod för störst del av koldioxidutsläppen från värmeverken.
Värtaverket i Ropsten stod för störst del av koldioxidutsläppen från värmeverken.
Koldioxidutsläppten från Stockholms el- och fjärrvärmeverk ökade förra året. Värtaverket i Ropsten stod för störst del av utsläppen enligt en sammanställning från Naturvårdsverket.

Utsläppen av koldioxid från el- och fjärrvärmeanläggningar i Stockholms län ökade med nio procent förra året, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Det är en sammanställning från Naturvårdsverket som visar att värmeverken använde mer fossila bränslen under 2018 i jämförelse med 2017. Totalt släpptes mer än 950 000 ton koldioxid ut.

Värtaverket störst utsläppsbov

Det finns fem el- och fjärrvärmeverk i länet och Värtaverket i Ropsten stod för hälften av utsläppen 2018. Därefter kommer Högdalenverket, Igelstaverket, Bristaverket och Hässelbyverket.

– Vi tvingades använda mer olja och kol än vi hade planerat för det var svårt att få tag på biobränsle från Baltikum och då fanns inte tillräckliga alternativ, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi till SVT Nyheter Stockholm.

Under 2018 köpte Stockholm Exergi in biobränslen från Sverige, Norge, Lettland, Estland, Finland, Ryssland, Storbritannien, Spanien, Brasilien och Tunisien. Störst andel (36 procent) köptes från Sverige.

Kolanvändningen kan åtgärdas

Naturvårdsverket är trots ökningen av koldioxidutsläppten hoppfulla.

– Jag är hoppfull, särskilt när det gäller kolanvändningen här i Stockholm. Det borde vi kunna åtgärda. Avfallsförbränningen är väl kanske en större utmaning, säger Fredrik Hannerz chef för utsläppsrätter på Naturvårdverket till SVT.