Varnar för busskaos vid Odenplan

Här blir det ökat tryck i sommar.
Här blir det ökat tryck i sommar.
Busstrafiken kommer att öka väsentligt vid Odenplan när nya Citybanan öppnar i juli.
Nu varnar Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar för ett framtida trafikkaos.

Landstinget föreslår flera förändringar i kollektivtrafiken till årsskiftet. Bland annat dras busstrafiken till Karlbergs station och Norrbackagatan i Birkastan in när Citybanan öppnar.

Öppnandet av den nya pendeltågsstationen vid Odenplan den 10 juli kommer att innebära en hel del ökad busstrafik. De busslinjer som tidigare trafikerat Karlbergs station kommer att ha sin slutstation vid Odenplan. Dessutom kommer stationen att bli samlingsplats för ersättningsbussar när pendeltågen står stilla.

”Redan hårt utnyttjade”

Nu ställer sig Norrmalms och Kungsholmen stadsdelsförvaltningar samma fråga: är staden är förberedd på den ökade trafikbelastningen?

Stadsdelsförvaltningarna skriver i sina yttranden till landstinget att de är oroliga eftersom ”Odenplans busshållplatslägen redan i dag är hårt utnyttjade”.

De vill också veta vad som händer när pendeltågen ställs in:

”Förvaltningen önskar mer information om det är så att omstigning planeras enbart till Odenplan eller om det finns möjlighet för en del ersättningstrafik att utgå från station City/Cityterminalen, Solna station eller Ulriksdals station.”

Landstingets måste ta hänsyn till remissvaren innan de fattar ett beslut. Trafikförändringar förväntas träda i kraft i december 2017.