SMHI varnar: Risk för översvämningar

Varning för översvämning. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
Varning för översvämning. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
SMHI varnar nu för höga flöden i vattendrag i södra Stockholms län.
Bland annat vid sjöarna Flaten och Uttran i Salems kommun.

Ovanligt mycket vatten varnar SMHI för i vattendrag i Södermanlands och södra Stockholms län på grund av snösmältning och nederbörd. Bland annat ingår delar av Salems kommun (se karta).

Flödena väntas ligga på en så kallad klass 1 nivå under hela den kommande veckan, vilket är en nivå som kan medföra mindre översvämningsproblem.