ANNONS

Varning för älgskog

Så letar älgarna kärlekspartners i skogen

Älgarnas höst är händelserik. Om två veckor börjar älgjakten.

Men innan dess är det älgarnas egen jakt – på kärlek. Nu pågår älgbrunsten och älgarna i Vallentunaskogarna vill para sig.
ANNONS

Just nu gäller det att vara extra vaksam när man kör på vägarna i Vallentuna och Täby. Älgbrunsten pågår och kärlekskranka älgar är i rörelse på jakt efter en lämplig partner att para sig med.

– För det mesta tänker de bara på mat. Nu tänker de både på mat och att para sig. Det gör att de rör sig mer. Och de tänker inte alltid på trafiksäkerheten, säger Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, Stockholms län.

Älgarnas jakt på rätt partner för att säkra stammens fortlevnad är full av viktiga val. Först och främst gäller det att hitta någon. I Vallentunaskogarna räknar Jägareförbundet med att det finns runt 5, 6 älgar per 1000 hektar. Det är alltså inte så älgtätt att det räcker med att lyfta mulen från marken för att stöta på möjliga kandidater.

Dessutom måste de blivande älgföräldrarna träffas vid rätt tillfälle.

– Älgkon har bara ett dygn på sig när hon är fruktsam. Blir hon inte betäckt under det dygnet dröjer det tre veckor till nästa tillfälle då hon är fruktsam. Träffar hon någon det rätta dygnet står hon inför ett viktigt val. Hon vill ju välja den största, bästa och vackraste hannen för att få bästa möjliga avkomma, säger Per Zakariasson.

Är älgtjuren hon stött på bara precis över godkäntnivån måste hon väga detta mot möjligheten att träffa en bättre hanne tre veckor senare. Det kan innebära en bättre avkomma. Men om hon skulle bli dräktig då föds kalvarna tre veckor senare på våren. Och det är viktiga veckor, för ju tidigare kalvarna föds, desto bättre chans har de till överlevnad.

Älgtjuren står inför en annan problematik. För honom gäller det rent krasst att hitta en villig hona. Och här har älgtjurarna litet olika taktik.

– Yngre tjurar springer omkring planlöst och letar. Det gör dem väldigt rörliga den här perioden, säger Per Zakariasson.

De äldre jobbar däremot metodiskt genom att locka till sig honor. De sparkar upp gropar och rulla sig i dessa. De urinerar på träd och sprider på så vis sin lukt.

ANNONS

Det drar till sig hondjur och triggar dem, säger Per Zakariasson.

Men nästan direkt efter brunsten står älgarna inför en helt annan situation. Då börjar älgjakten.

Älgstammen behöver regleras. Och älgjakten är en folkrörelse som ger tillgång till massor av klimatsmart kött, säger Per Zakariasson.

Fakta

Älgarna i Vallentuna jaktvårdskrets

5-6 älgar finns per 1000 hektar i Vallentuna jaktvårdskrets som innefattar även Täby kommun och delar av Norrtälje.

2 tillfällen under en hel brunstperiod kan en älgko bli dräktig, ett dygn i taget med tre veckors mellanrum.

73 vuxna älgar och 104 kalvar får skjutas under älgjakten som börjar andra måndagen i oktober.

ANNONS