ANNONS

Varning för arsenik vid Vinterviken

ANNONS

I marken vid den gamla Nobelfabriken i Vinter- viken finns gamla föroreningar av bly och arsenik, men ingen kan längre hållas ansvarig.

– Vi kommer dock att sätta upp varningsskyltar, säger Gunnar Söderholm, direktör på miljöförvaltningen.

Mest förorenad är marken mellan strandpromenaden och vattnet. Här har staden brett ut ett täcke av grus. Det är inte farligt att vistas i området, till exempel att promenera och rasta hunden. Föroreningarna finns en bit ned i marken.

– Bara om barn sätter sig och börjar gräva och sedan får i sig jord kan det vara farligt. Å andra sidan gräver barn i den åldern inte så djupt, säger Gunnar Söderholm.

Föroreningarna är kostsamma att åtgärda, bara den grundliga undersökning som först måste göras förväntas kosta närmare en miljon kronor. Stadens exploateringskontor har sökt bidrag från Naturvårdsverket för en sanering.

– Vi har gjort en ansvarsutredning. Enligt miljöbalken finns det ingen som nu kan hållas ansvarig för föroreningarna. Därför är det kommunens uppgift att sanera i egenskap av markägare, säger Gunnar Söderholm.

Verksamheterna vid Vinterviken har växlat genom åren. Här har funnits allt från fabriksverksamhet, med tillverkning av dynamit, till en båtuppläggningsplats.

Enligt länsstyrelsen skiljer sig Stockholms län från övriga landet på grund av det stora antalet förorenade områden. I dagsläget finns kännedom om fler än 8 500 områden i länet som är eller kan vara förorenade. Av dessa har cirka 350 inventerats.

Vi kommer att sätta upp varningsskyltar med kort information.gunnar söderholm, miljöförvaltningen

ANNONS