Varning för bad och fiske i Edsviken

Bada inte i norra Edsviken, varnar Sollentuna kommun.
Bada inte i norra Edsviken, varnar Sollentuna kommun.
På grund av vattenkvaliteten ska man inte bada i vissa delar av Edsviken – och inte heller äta fisk man fångar där för ofta.

Under sommaren har Sollentuna kommun satt upp permanenta varningsskyltar vid stränderna.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om miljögifterna i Sollentunas stora vattendrag.

Under sommaren 2012 satte kommunen upp provisoriska skyltar som varnade för att fisken i Edsviken bland annat innehöll för höga halter av kvicksilver, och inte bör ätas för ofta.

I sommar har skyltningen blivit permanent, och nu varnar kommunen även för bad på vissa platser i Edsviken.

– Vi har sett under åren att vattenkvaliteten inte alltid är så bra i den norra delen av Edsviken. I den norra delen kan vattnet ha förhöjda halter av e-colibakterier och heterotrofa bakterier, säger Marianne Fex på miljöbyggnadskontoret.

Källan till de kraftiga variationerna i norra Edsviken är de stora dagvattenutsläppen nära slottet.

– Det är rätt så mycket dagvatten som rinner ut inne i viken, ända från Sollentuna centrum och hela Edsberg, Skälby och Häggvik. Det kan bli höga koncentrationer vid utloppen, säger hon.

Dessutom kan utsläpp från olika tillbud förekomma.

– Som till exempel petroleum från billäckage eller tvättvatten från en biltvätt på garageuppfarten, fortsätter Marianne Fex.

Förhoppningsvis är det få som råkat ut för några olägenheter på grund av detta.

– Vi tror ju inte att det är så många som har badat där. Men även om det inte är någon badplats så finns det en brygga där, så det är viktigt att informera om detta ifall någon får för sig att kasta sig i, säger Marianne Fex.

Vid de närmast belägna badplatserna Badberget och Strandvägen har provtagningar visat att vattenkvaliteten är helt okej.