Varning för hala trappor i Kragstalund – så klagar Vallentunabor på snöröjningen

Illustrationsbild.
Snöröjningen får ris och ros.

Snöfall och kyla kräver en bra snöröjning. Plogning och halkbekämpning får både ris och ros av invånarna.

Trapporna vid Kragstalunds station är väldigt hala, enligt en synpunkt som kommit in till kommunen. Dessutom ska gångvägarna i Bällstaberg och Kragstalund inta vara tillräckligt sandade.

På Lovisedalshöjden är plogningen inte tillräckligt. Enligt ett klagomål låter entreprenören bli att ploga trottoaren.

Boende på Svedjevägen är däremot nöjda. Här plogas det försiktigt med hänsyn till häckar som inte håller för tunga snövallar.

I Snapptuna önskar en medborgare tätare snöröjning. Det blir problem med ett knöligt ispansar på gångvägar och trottoarer och när det töar och sedan fryser på.