Varning för kaos när t-banan rustas

År 2015 kan bli ett jobbigt år för pendlare i västerort.
År 2015 kan bli ett jobbigt år för pendlare i västerort.
Busskaos i flera månader för västerorts 77 000 pendlare.

Det kan bli resultatet av den renovering som planeras av den gröna linjen.

Men upprustningen är försenad – inget sker förrän 2015, enligt SL.

Totalrenoveringen av tunnelbanan är redan genomförd på södra sidan stan. 2008 fixades Farstagrenen och 2011 var det dags för Hagsätragrenen.

Då ersattes tunnelbanan med busstrafik i omkring sex månader med betydligt längre restid till följd för söderortspendlarna.

Nu finns planer på att också renovera den norra delen av gröna linjen, alltså sträckan mellan Alvik och Hässelby strand.

Men här ser situationen lite annorlunda ut. Trafiken mot västerort är betydligt mer drabbad av köer under rusningstrafiken, vilket skulle kunna ge en nästan outhärdlig situation för resenärerna vid ett längre stopp.

– Vi är naturligtvis medvetna om det. Det är en av parametrarna. Går det att ordna riktigt bra busstrafik eller gör det inte det?, säger Gunilla Glantz, avdelningschef för strategisk utveckling på SL.

Hon är en av dem som just nu utreder den planerade renoveringen som politikerna ska besluta om i vår. Just nu står det och väger mellan ett längre stopp på flera månader och ett större antal mindre stopp.

– Det kan handla om allt från några månader till fler stopp på någon helg eller någon vecka, säger Gunilla Glantz.

Än finns ingen fastslagen tidsplan, men arbetet börjar i alla fall inte under nästa år, som det först var sagt, utan tidigast under 2015.

Enligt Mats Fager på trafikkontoret är renoveringen i västerort betydligt besvärligare att genomföra än den i söderort. I söder finns fler valmöjligheter för trafiken att ta sig fram medan i stort sett all trafik i väst måste passera Tranebergsbron. Ett alternativ som tidigare nämnts är att stänga av en körfil och reservera den för busstrafik.

– Det finns fortfarande med som en möjlighet. Men det kan vara problematiskt att ta bort tunnelbanan och samtidigt ta bort kapacitet i vägnätet, säger Mats Fager.

Det finns många faktorer att väga in i renoveringen. Bland annat ska Essingeleden renoveras och ett stort bygge planeras också vid Brommaplan.

– Massor av saker ska in i pusslet. Man kan stycka upp det i smådelar och göra det besvärligare jobbmässigt eller ta allt på en gång och göra det besvärligare för busstrafiken, säger Mats Fager.

Massor av saker ska in i pusslet.Mats Fager, trafikkontoret

Fakta

Teknisk upprustning ska göras

Huvudsyftet med arbetet är att göra en teknisk upprustning av tunnelbanan. Bland annat ska broar och räls bytas ut eller renoveras.

Samtidigt ska stationerna fräschas upp och göras mer tillgängliga för funktionshindrade.

Ungefär 77 000 pendlare reser sträckan dagligen och blir under ett stopp hänvisade till bussar.

Källa: SL, Trafikkontoret