Varning för skolbrist i Hässelby och Vällingby

Nälstaskolans skolgård är omgärdad av byggplank. Skolan håller på att byggas ut för att rymma fler elever.
Nälstaskolans skolgård är omgärdad av byggplank. Skolan håller på att byggas ut för att rymma fler elever.
Roger Eriksson med dottern Wilma Wirenbäck har erfarenhet av att det är för trångt på skolor i stadsdelen.
Roger Eriksson med dottern Wilma Wirenbäck har erfarenhet av att det är för trångt på skolor i stadsdelen.
Linnéa Malmberg, 6, från Råcksta har börjat i förskoleklass på Vällingbyskolan och har sällskap av pappa Per och lillsyster Ida, 1 år.
Linnéa Malmberg, 6, från Råcksta har börjat i förskoleklass på Vällingbyskolan och har sällskap av pappa Per och lillsyster Ida, 1 år.
Stadshuset varnar för skolbrist i framtiden när allt fler flyttar hit. Skolorna måste bli fler och större. Det är redan i dag trångt på vissa skolor i Hässelby och Vällingby. 6-åriga Wilma som går i förskoleklass på Nälstakolan skulle egentligen ha gått på Vinstaskolan, men där var det fullt.

Stockholm växer så det knakar med en planerad byggtakt i nivå med miljonprogrammet på 60-talet. Men de barn som växer upp i de nya bostadsområdena måste också ha någonstans att gå i skolan.

Mitt i har tagit del av utbildningsförvaltningens utkast till sin nya skolförsörjningsplan. Dokumentet visar att det finns mycket att göra. På tio år förväntas antalet grundskoleelever i staden att öka med ungefär 21 procent, och med 50 procent till år 2040. Och i de flesta stadsdelar är det fortfarande inte planerat hur skolbristen ska lösas.

Enligt skolborgarrådet Olle Burell (S) måste de olika delarna av stadens förvaltning samarbeta bättre för att få till nya skolor.

– Det finns det en jättetydlig prioritering från majoriteten att alla förvaltningar ska samarbeta för att få till både skolor och bostäder och att skolorna ska få plats.

För Hässelby och Vällingbys del innebär planerna konkret att det bland annat byggs en ny skola vid dagens Björnbodaskolan.

Det är redan i dag trångt på vissa av stadsdelens skolor. Utanför Nälstaskolan träffar vi en morgon på lilla Wilma.

– Jag är sex år och går i klass FB, säger hon.

FB står för Förskoleklass B. Pappa Roger Eriksson berättar att familjen egentligen sökte till Vinstaskolan när Wilma skulle börja förskoleklass.

– Men där fanns det inte plats för henne. Det var för många barn där som hade förtur. Så vi sökte hit till Nälstaskolan i stället och det är bra här. Vi har en liten son också som är fyra år och vi vill få in honom på förskolan här intill så att han senare kan gå över till skolan tillsammans med Wilma. Nu har vi ju syskonförtur, säger han.

På Nälstaskolan är delar av skolgården avspärrad med ett gigantiskt plank. På planket hänger skyltar som varnar för sprängningsarbeten. Det finns också titthål i planket i barnhöjd så att man tjuvglutta på det som händer innanför.

På andra sidan planket pågår byggandet av fler skollokaler. Skolan får ytterligare 278 elevplatser. Hösten 2019 är då om- till och nybyggnationen av Nälstaskolan klar.

Men dessa platser är bara en liten del i stadens stora satsning inför framtiden. Stadens skolfastighetsbolag Sisab satsar mer pengar än någonsin på nya skolor – under 2015 blev det 1,4 miljarder kronor. Men det räcker inte enligt Olle Burell.

– Vi måste öka byggtakten ytterligare på några års sikt till 2,5-3 miljarder per år, säger han.

För att lösa det vill han dels se till att staden planerar in skolor tidigt i byggprocessen i nya områden, dels använda byggrätter som redan finns – alltså detaljplaner som tillåter skolbyggnader som ännu inte utnyttjats.

– Vi ska begära fram en karta där vi ser alla outnyttjade byggrätter, säger han.

Fakta

Så många skolplatser planeras

Staden planerar för att möta det ökande antalet elever i Stockholm. Så här ser planerna ut stadsdel för västerort:

Hässelby-Vällingby – Idag finns 9 200 skolplatser i stadsdelens skolor. Ytterligare 200 platser är beslutade och till år 2040 är behovet ytterligare 1 500.

Bromma – 10 000 skolplatser. Inga fler platser har beslutats just nu. Till 2040 planeras 4 000 fler platser.

Källa: Utbildningsförvaltningen

”Vi har alldeles för många elever”

Det byggs för att ta emot fler elever på Nälstaskolan och en ny skola vid Björnbodaskolan är på gång.

Enligt rektorerna råder brist på platser redan i dag.

Det byggs för fullt på Nälstaskolan där ett byggplank delar av skolgården. Innanför byggs bland annat en ny idrottshall och enligt utbildningsförvaltningen ska skolan kunna ta emot 278 fler elever när allt är klart.

– Vi har alldeles för många elever och har gått över vårt kapacitetstak. Just nu går 584 elever här och vi har sedan tidigare satt in evakueringspaviljonger eftersom det kommer allt fler elever hit, säger biträdande rektorn Anders Kjellgren.

Till hösten utökar Nälstaskolan sitt intag så att det går fyra klasser parallellt i varje årskull i stället för tre.

– Visst, det blir trångt men vi klarar det, säger Anders Kjellgren.

Enligt planerna kommer Björnbodaskolan, som i dag har 800 elever, att rivas och ersättas av en ny skola för 1 000 elever. Rivningen beräknas starta sommaren 2017 och eleverna kan flytta in höstterminen 2019.

– Som det är nu kan vi hantera elevflödena. Men visst innebär allt fler elever utmaningar för oss, säger Mikael Kaspar, tillförordnad rektor på Björnbodaskolan.