”Det är värre än någonsin för våra barn på Ikasus”

Cecilia Öhrn, Jenny Myrsell och Anette Campbell tycker att situationen på Ikasus är värre nu än i vintras.
Cecilia Öhrn, Jenny Myrsell och Anette Campbell tycker att situationen på Ikasus är värre nu än i vintras.
Rektorer som hela tiden slutar. Ständig brist på behöriga lärare. Elever som inte får den undervisning de behöver och som inte får gå ut tillräckligt ofta på grund av personalbrist.
Så beskriver tre mammor situationen för sina barn på Ikasus.

Senast Mitt i skrev om särskolan Ikasus var för ett halvår sedan. Då hade Skolinspektionen påpekat flera allvarliga brister på skolan, som riktar sig till autistiska elever med utvecklingsstörningar. Mest graverande var bristen på behöriga lärare. Bara en enda lärare var behörig. Annat som påtalades var att skolan hellre såg elevernas utvecklingsstörningar som orsak till att de inte lärt sig vad de ska än att fråga sig om undervisningen kunde förbättras. Det saknades också kurator och specialpedagog.

Mats Vikström, då regionchef på Frösunda Omsorg som driver skolan, sa sig ändå se med tillförsikt framtiden och Frösunda Omsorg skulle senast den 20 februari rapportera vilka åtgärder de vidtagit till Skolinspektion.

Men Skolinspektionen har ännu inte avslutat ärendet utan funnit anledning att fortsätta med sina besök på skolan.

– I det här fallet valde vi att återvända till skolan den 11 april.Vi kommer att göra en bedömning om bristerna är avhjälpta eller kvarstår. Nu är vi i det läget att vi vill utreda ytterligare och kommer att göra ett nytt besök på skolan i höst, säger Anna Möller, tillförordnad chef för enhet Öster på Skolinspektionen.

Långvariga brister

Att ett ärende pågår så länge är sällsynt. Det vanliga är att bristerna åtgärdas inom några månader.

För Cecilia Öhrn, Jenny Myrsell och Anette Campbell känns situationen tröstlös.

– Det är ännu mer instabilt nu. Den nya rektorn, som kom i augusti, har redan slutat. Jag är själv lärare och att en rektor lämnar innan terminen är slut finns inte, säger Anette Campbell. Sedan 2016 har det varit tio rektorer på Ikasus.

– Under  varma dagar kommer eleverna inte ut. Det är ofta sådan personalbrist att eleverna tvingas vara inomhus hela dagen. Min son behöver röra på sig extra mycket för att må bra, säger Jenny Myrsell.

På Ikasus har eleverna individuella studieplaner och mål.

– Skolan hävdar att alla elevers mål är tidsbestämda och mätbara, men det är inte så, säger Cecilia Öhrn. Jag var på ISP-möte (individuell studieplan) för min son. Han hade bara uppnått 10 procent av sina mål det här läsåret. Varken lärare och handledare hade någon aning om målen, eftersom så många bytts ut

”Kaotiskt”

Hon visar en bild i mobilen av hur sonen bitit sig så hårt i handen under skoldagen att han fått en blodblåsa. Anette Campbell visar en bild av hur hennes son fått sår när han rivit sig på halsen. Båda två tolkar det som självskadebeteenden utlösta av att det saknas struktur och kontinuitet i skolan. Något som personer med autism är särskilt beroende av.

– Nu är det så kaotiskt att inte ens elever utan autism skulle klara att vara där, säger Jenny Myrsell. Att inte få undervisning, inte ha lärare, inte få komma ut – det skulle aldrig få pågå på en vanlig skola.