Varslad anställd har fått sluta

HANINGE Den anställda vid kultur- och fritidsförvaltningen som i början av december varslades om uppsägning, efter att denne enligt uppgifter till Lokaltidningen Mitt i låtit kommunen betala för containertjänster, har nu slutat i kommunen. Det bekräftar Ingela Gotthardsson, förvaltningschef.

Det var Gotthardsson som efter internkontroller på förvaltningen beslutade att polisanmäla händelserna och varslade personen om avsked. Två andra personer varnades men jobbar kvar.