”En av de värsta upphandlingarna jag sett”

Pär Cronhult jobbar för Konkurrenskommissionen vid den liberala tankesmedjan DNV.
Pär Cronhult jobbar för Konkurrenskommissionen vid den liberala tankesmedjan DNV.
Uselt utförda taxi-upphandlingar som kan ha kostat rejält för skattebetalarna. Juristen Pär Cronhult från den liberala tankesmedjan DNV sågar Täbys direktupphandlingar. Även Konkurrensverket kräver svar.

– Det handlar om ren inkompetens som kostat skattebetalarna betydande belopp i onödan. Vi brukar inte bli anklagade för att vara vänster, men i det här fallet är jag nog beredd att hålla med S-oppositionen i Täby, säger chefsjuristen Pär Cronhult från den liberala tankesmedjan DNV.

Jag har aldrig sett något liknande villkor tidigare

Han jobbar för tankesmedjans expertgrupp som granskar upphandlingar och frågor om konkurrens.

 

Under vårens första upphandling ställde kommunen villkor som enligt Pär Cronhult skrämde bort taxiföretagen från lägga ett bud. Den leverantör som förlorade upphandlingen behövde stå redo med 80 bilar och tvingas ta över med kort varsel om den vinnaren backade ur eller gick i konkurs.

Resultatet blev att ingen vågade lägga ett anbud

– Resultatet blev att ingen vågade lägga ett anbud eftersom risken alltid fanns att bli nummer två. Jag har aldrig sett något liknande villkor tidigare, säger Pär Cronhult som biträtt flera av de stora taxiföretagen.

Upphandlingen påbörjades aldrig

Under vårens andra upphandling skrev man om villkoren men enligt Cronhult blev tiden nu istället för kort för att något taxiföretag skulle nappa – lösningen blev därför direktupphandlingen med DRT Solutions.

– Jag antar att tanken med det tillfälliga avtalet med DRT var att planera en ny ordentligt upphandling, säger Pär Cronhult.

Men så blev det inte.

Det tillfälliga avtalet med DRT Solutions skrevs under den 16 juni men någon ny upphandling sattes aldrig igång, vare sig då eller under hösten.

 

Skriver under ”panikbeslut”

Istället skrev kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) under ett brådskande ordförandebeslut den 4 januari 2018 om att kommunen skulle genomföra en ny direktupphandling med Samtrans.

– De hade åtta månader på sig att göra en ny upphandling, istället drabbades de av panik. Det här är en av de värsta upphandlingarna jag sett.

Pär Cronhult reagerar också starkt mot näringslivschefen Leif Erikssons förklaringar som han gav till Mitt i tidigare i år till varför det blev två direktupphandlingar på raken.

Sågar kommunens förklaring

Direktupphandlingen med DRT Solutions ska enligt näringslivschefen ha berott på att det inte kommit in några anbud, och med Samtrans för att marknaden krävde en ny upphandlingsmodell.

– Det stämmer inte. Det var tvärtom Täby kommun som ville införa en ny upphandlingsmodell som marknaden inte var intresserad av, eftersom det skulle innebära ett enormt ekonomiskt risktagande att lägga ett anbud, säger han och fortsätter:

– Marknaden består i princip av tre aktörer mellan vilka det råder dödlig konkurrens, att de skulle gå ihop är väldigt osannolikt och skulle nog utgöra en otillåten kartellbildning.

Konkurrensverket kräver svar

Även den statliga tillsynsmyndigheten Konkurrensverket har blivit varse om Täbys direktupphandlingar. Nu ber de Täby kommun att förklara vad som har hänt och svar ska ha inkommit senast den 4 april.

Här kan du läsa kommunens svar: