Vart tionde barn är fattigt

Vasastan Vart tionde barn på Norrmalm är fattigt. Det visar ny statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen.

Siffrorna bygger på hur många familjer som har en disponibel inkomst som är mindre än 60 procent av snittet för befolkningen i hela landet.

För att motverka problemet i Stockholm föreslår Miljöpartiet att en politiskt oberoende kommission ska ta fram förslag på åtgärder på hur barnfattigdomen kan minska.