Värtaverket bland de största utsläpparna

Värtaverket saknar koldioxidrening.
Värtaverket saknar koldioxidrening.
Värtverket kraftvärmeverk i Stockholm är bland de tio största utsläpparna av kolidoxid.

Värtaverket kraftvärmeverk släpper ut 0,45 miljoner ton koldioxid per  år. Mest koldioxid släpper Luleå kraftvärmeverk ut, 2,17 miljoner ton, skriver SVT.

Ingen av de tio anläggningar i Sverige som står för de största utsläppen har beslutat om att bygga koldioxidrening, enligt SVT.