Vasa byskola slår igen

”Första tanken var att det var väldigt ont om tid, men stadens lösning är bra. Matteusskolans lokaler känns fräschare, jag tror det kan bli ett lyft att börja där”, säger Magnus Rotevall som har döttrarna Nellie och Nova i förskoleklassen på Vasa byskola.
”Första tanken var att det var väldigt ont om tid, men stadens lösning är bra. Matteusskolans lokaler känns fräschare, jag tror det kan bli ett lyft att börja där”, säger Magnus Rotevall som har döttrarna Nellie och Nova i förskoleklassen på Vasa byskola.
För knappt två veckor sedan fick föräldrarna till barnen i Vasa byskola veta att skolan stängs – redan den 20 december.

Marlene Terkowsky, vd på PPS AB som driver skolan, menar att den aldrig borde ha öppnats.

Nu tar staden över lokalerna och öppnar en kommunal skola.

Vasa byskola öppnade för två år sedan i lokalerna på Sandås- gatan. Men för få elever gör att ekonomin rasat och ryktet om skolan har blivit allt sämre.

Skolinspektionen påpekar i sin rapport från 15 november flera brister som måste åtgärdas snarast. Bland annat är flera av lärarna obehöriga och bråk och slagsmål sker 10-15 gånger i veckan enligt rapporten. Gymnastiken hålls också i ett vanligt klassrum och skolan saknar bibliotek.

Med facit i hand skulle skolan aldrig ha öppnat, menar Marlene Terkowsky, vd på PPS AB, som driver skolan.

– Det finns ingen vision, ingen pedagogik, ingen metodik, ja en massa saker har gått fel historiskt sett. Det är inte professionellt att göra sådana tabbar. Skolan startade utan att man tänkte efter innan. Som det är nu går det inte att upprätthålla en bra kvalitet, säger hon.

Hon menar att skolan hade behövt få in närmare 100 elever men man fick bara in 49.

– Det är klart vi går back ekonomiskt och med det rykte vi fått är det omöjligt att rekrytera fler elever.

Hur har det kunnat gå så här långt?

– Det är en bra fråga. Jag är uppriktigt ledsen att det blev så här. Jag är ansvarig, men anser inte att jag kan ta på mig detta fullt ut då jag tillträde i februari.

Den 13 november bjöds föräldrarna in till ett möte och fick veta att förskolan och skolan lägger ner. Redan den 20 december.

Stockholm stad har erbjudit alla barn en plats på antingen Matteusskolan på Vanadisvägen eller i skolans filial på Norrtullsgatan.

– Första tanken var att det var väldigt ont om tid, men stadens lösning är bra. Matteusskolans lokaler känns fräschare, jag tror att det kan bli ett lyft att börja där, säger Magnus Rotevall, som har döttrarna Nellie och Nova i förskoleklassen på Vasa byskola.

Staden erbjöd även förskolebarnen lediga platser på olika förskolor runt om i Vasa-stan, men föräldrarna ville ogärna splittra gruppen och hittade en egen lösning.

– Dagen efter mötet fick vi kontakt med Alexanderskolan på Saltmätargatan som hade 20 lediga platser och kunde ta emot allihopa. Jag tror att 90 procent av gruppen följer med dit, säger Alexandra Arneson som har sonen Nilo på förskolan.

När Vasa byskola lägger ner planerar staden att ta över lokalerna och starta en egen F-6 skola i lokalerna på Sandåsgatan och i kommunala Matteusskolans lokaler på Norrtullsgatan. Här ska tre klasser i varje årskull kunna gå redan nästa höst.

Utbildningsnämnden fattar formellt beslut på torsdag, men skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) tror på ett positivt beslut.

– Vi har ett stort behov av nya lokaler. Elevantalet i Vasastan kommer att öka under tio år. Det är roligt att det här då blir en permanent skola och inte en tillfällig lösning. Det vi beslutar om på torsdag är att hyra lokalerna på Sandåsgatan. Sen blir det ett nytt ärende under våren om hur skolan ska se ut och fungera, säger hon.

Fakta

För få skolor på Norrmalm

I dag finns 19 grundskolor på Norrmalm.

Många 6-åringar har fått gå i tillfälliga paviljonger, där byggloven snart går ut. Flera skolor har även tagit in fler förskoleklasser än vad organisationerna tillåter.

Kommande år ska man även bygga om både Rödabergsskolan, som utökas med cirka 250 platser, och Vasa Real som går från en 4-9-skola till att bli en F-9-skola med cirka 1 000 elever.

Källa: Utbildningsförvaltningen