Vasa förskola blir större

VÄSTERTORP Stadsdelsförvaltningen i Hägersten-Liljeholmen planerar att riva förskolan Vasas befintliga två byggnader på Vasaloppsvägen och ersätta dem med en ny förskola.

I dag är förskolelokalerna i dåligt skick och förvaltningen menar att en renovering inte är ekonomiskt försvarbar.

Den nya förskolan är tänkt att ha åtta avdelningar. Det är en utökning med tre avdelningar jämfört med i dag. Stadsdelsnämnden tar beslut på torsdag.