Vasa Real får backning av skolinspektionen

Vasastan Skolinspektionen har granskat Vasa Real och kommenterat ett antal punkter som behöver förbättras. Bland annat måste man jobba på att få upp elevresultaten då de har gått ner under läsåret 2012.

Lärarna måste även få tid att jobba mer med teman.

Skolan behöver dessutom utarbeta en plan mot kränkande behandling och se till att lärarna är behöriga i de ämnen som de undervisar i.