Vasallen säljer byggrätter på Rindö

Radhusområdet Ekbacken på Rindö.
Radhusområdet Ekbacken på Rindö.
Statliga Vasallen säljer större delen av sina återstående byggrätter, fastigheter och mark på Rindö. Köpare är byggbolaget AB Tornstaden och Öckerö Maritime Center.

Statliga fastighetsbolaget Vasallen säljer större delen av sina byggrätter, förvaltningsfastigheter och råmark på Rindö i Vaxholm. Köpare är byggföretaget AB Tornstaden och utbildningsföretaget Öckerö Maritime Center, som redan innan haft verksamhet på ön.

– Öckerö köper hamnen och byggnader i omedelbar anslutning till hamnen, säger Fredrik Brehmer, vice VD på Vasallen.

Bland fastigheterna ingår bland annat Vasallens kontor på Rindö och det hus Öckerö tidigare hyrt för sin undervisning, plus ett brandövningsfält.

Tornstaden köper runt 225 byggrätter på ön.

– De har inte ritat färdigt något än, men jag tror att de kommer att starta upp ett första projekt redan till våren 2018, säger Fredrik Brehmer.

Vasallen kommer inte att ha kvar något.

Hur stor köpesumman är uppger inte Vasallen. Klart är däremot att affären inte gäller de återstående projekt som Vasallen själv arbetar med – de kvarvarande gamla kulturhusen som ska bli bostadsrättsföreningarna Kapernum, Oxdjupet och kommande Gamla Marketenteriet.

Dessutom ska Vasallen slutföra arbeten med gator, vatten och avlopp, en strandpromenad och ett nytt hamntorg.

Kommer Vasallen att ha kvar något i sin ägo på Rindö?

– Det blir ju inte det. Vasallen kommer inte att ha kvar något. Kommunen kommer att ta över all allmän platsmark.

Vasallen köpte det tidigare regementsområdet på Rindö från Fortifikationsverket 2005. Den första detaljplanen för bostäder i området antogs  2012, och den nya stadsdelen Rindö hamn har sedan dess växt fram. I dag finns cirka 200 färdiga bostäder i området och ytterligare drygt 100 bostäder är sålda och under produktion.