Vasaskolan fick anmärkning

DJURSHOLM En rad mindre allvarliga brister på Vasaskolan gör att kommunen fått en anmärkning.

Det har Skolinspektionen beslutat.

Bland annat måste systemet med kamratstödjare utvärderas. Skolverket har funnit att kamratstödjare tvärtom kan leda till ökad mobbning. Skolan har fram till 28 september på sig att börja rätta till bristerna.