Vasastadsbo vill ha mer grönska

Vasastan En Vasastadsbo önskar i ett medborgarförslag en grönyta vid Vanadisvägens östra del. Området är i dag en grå, bred trottoar där bilar ofta står parkerade på gångbanan trots att det finns en parkeringsplats i närheten, enligt förslagsställaren.

Hon anser också att korsningen Vanadisvägen-Hagagatan borde göras om till cykel- och bussgator, eftersom det skullegöra miljön lugnare.

Förvaltningen har överlämnat förslaget till trafik- och renhållningsnämnden.