Vasastadsborna: Här är luften sämst

Vasastadsborna är inte nöjda med luftkvaliteten i sin stadsdel.
Vasastadsborna är inte nöjda med luftkvaliteten i sin stadsdel.
Vasastadsborna är minst nöjda med sin utemiljö, enligt Stockholm stads miljöenkät.
Över hälften av invånarna i stadsdelen tycker att luftkvaliteten är dålig.

Vart tredje år kartlägger miljö- och hälsoskyddsförvaltningen stockholmarnas miljövanor och hur de upplever miljön i sin stadsdel. Nu har de senaste svaren kommit.

Enkäten visar att Vasastadsborna är allt annat än nöjda med sin utemiljö. Hela 55 procent uppger att luftkvaliteten i stadsdelen är dålig. Det går att jämföra med Skarpnäck, där 84 procent är nöjda med luftkvaliteten. Dessutom är hela 44 procent av Vasastadsborna är missnöjda med trafiksäkerheten, vilket är den högsta andelen i kommunen.

Skillnaderna mellan de olika stadsdelarna är stor, bland annat när det gäller uppväxtmiljön för barn. 57 procent av invånarna i hela Stockholm är nöjda med uppväxtmiljön för barn, medan endast 36 procent på Norrmalm är det.

Vasastadsborna är desto nöjdare på andra områden. Både när det gäller parkstädning och tillgång till kollektivtrafik så är de boende på Norrmalm mest nöjda i kommunen.

Undersökningen bygger på svar från 171 Vasastadsbor.