Vasastadslärare får högre lön Vasastan Lärarna på Adolf Fredriks skola och Rödabergsskolan får en löneförhöjning på 4,7 procent. Anledningen är att kommunen ger lärare på högpresterande kommunala skolor högre lön. Adolf Fredrik är den femte mest högpresterande skolan i kommunen och Rödabergsskolan den sjätte bästa. Stockholms 120 kommunala skolor har bedömts utifrån resultat på nationella proven. Skolverket dömer ut modellen som man menar kan leda till att lärarna sätter högre betyg för att få mer i lön. Radon sätter stopp för boklån

Odenplan Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att höga halter av den cancerframkallande gasen radon har uppmätts i Stadsbibliotekets magasin. Därför beslutade biblioteket i förra veckan att stänga av magasinet på obestämd tid, vilket innebär att hälften av bibliotekets böcker inte går att låna tills vidare. Biblioteket räknar dock med att kunna beställa de flesta titlarna från andra bibliotek.